Alte tipuri de lucrări

DAMIFOR Tehnic, dispunând de dotare tehnică şi personal specializat, proiectează şi execută:

Foraje înclinometrice pentru urmărirea stabilităţii versanţilor şi determinarea adâncimii suprafeţelor de alunecare;

Foraje piezometrice pentru urmărirea variaţiei în timp a nivelului şi a calităţii apelor subterane;

Foraje cu carotaj continuu în roci tari pentru cercetarea resurselor minerale sau în investigaţii geotehnice;

Lucrări de denisipare puţuri de alimentare cu apă;

Decolmatare chesoane;

Lucrări de drenaj;

Lucrări de micropiloţi şi ancoraje;

Sprijiniri de maluri cu ziduri de sprijin de greutate şi gabioane;

Foraje pentru prelevare probe utilizate în studiile de mediu;

Foraje pentru pompe de căldură.

 

Lucrări recente