Micropiloţi

Lucrări realizate în zona industrială Suceava

În zona industrială a oraşului Suceava, beneficiarul a dorit relocarea unor utilaje ce în timpul funcţionării transmit sarcini dinamice terenului de fundare. Documentele puse la dispoziţie au arătat că sistemul de fundare folosit iniţial a fost fundarea indirectă cu micropiloţi prefabricaţi bătuţi, având secţiune de 35x35 şi fişă de 14 metri. În urma studiului geotehnic şi proiectului efectuat de societatea noastră, datorită imposibilităţii utilizării vechii soluţii de fundare, s-a recomandat înlocuirea cu micropiloţi cu diametrul de 400 mm având fişa de 15 metri executaţi pe loc cu cofraj recuperabil.

Lucrări de consolidare – zonă cu alunecări

Pentru o construcţie, realizată parţial pe umpluturi din argile necompactate, s-au observat crăpături şi fisuri în zona fundaţiilor şi a zidurilor în dreptul planului de alunecare. S-a recomandat realizarea unor micropiloţi având diametrul de 400 mm şi lungime de 12 metri în cadrul proiectului de consolidare.

Galerie foto

Lucrări recente micropiloţi