Micropiloţi

Lucrări realizate în zona industrială Suceava

În zona industrială a oraşului Suceava, beneficiarul a dorit relocarea unor utilaje ce în timpul funcţionării transmit sarcini dinamice terenului de fundare. Documentele puse la dispoziţie au arătat că sistemul de fundare folosit iniţial a fost fundarea indirectă cu micropiloţi prefabricaţi bătuţi, având secţiune de 35×35 şi fişă de 14 metri. În urma studiului geotehnic şi proiectului efectuat de societatea noastră, datorită imposibilităţii utilizării vechii soluţii de fundare, s-a recomandat înlocuirea cu micropiloţi cu diametrul de 400 mm având fişa de 15 metri executaţi pe loc cu cofraj recuperabil.

Lucrări de consolidare – zonă cu alunecări

Pentru o construcţie, realizată parţial pe umpluturi din argile necompactate, s-au observat crăpături şi fisuri în zona fundaţiilor şi a zidurilor în dreptul planului de alunecare. S-a recomandat realizarea unor micropiloţi având diametrul de 400 mm şi lungime de 12 metri în cadrul proiectului de consolidare.

Alte lucrări